Wednesday, 29 June 2016

Surah Al-Baqarah (125~129)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 125~129:
.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan tentang Kaabah, dan Allah mengarahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membersihkan kaabah untuk keselesaan orang-orang membuat ibadah (tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud). Dan dalam masa membersihkan Kaabah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar mendapat merestui permintaan nya dan Allah kabulkan permintaan nya;

1. ya Allah, terimalah amalan kami sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui.
2. ya Allah, jadilah kami dua orang yang Muslim.
3. ya Allah, utuslah seorang Rasul diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah.

Al-kisah, kaabah itu telah dibina berulang kali semanjak dari Adam hingga kezaman Nabi Mohammad, dan Kaabah itu telah dibina beberapa kali mengikut zaman ke zaman oleh;

Malaikat, Adam, Syith, Ibahim, Amaligah, Suku Jruhum, Qusaiy, Quaraisy, Abdullah Bin Az-Zubair, Al-Hajaj bin Yusuf, ....... 
 ....... 

[Previous] [Next]
.
Sumber, 
[GS] https://t.co/Qe1ARLUKHa
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/106531925431890415335/posts/iFeEycGgJWk
.

No comments:

Post a Comment